Рівні розвитку свідомості або те, що визначає ваше життя

Категорії

Модель «рівнів свідомості» чудово описана американським психіатром Девідом Хокінсом, зараз він відомий у всьому світі духовний вчитель, який зазнав досвіду просвітління.

По суті це чудова, модель, яка дає можливість поглянути по-новому на різні речі і зрозуміти чому відбуваються ті чи інші події в житті людей і чимось чи інша людина керується.

Ця геніальна модель проста, зрозуміла та дуже наочна. Мимо всього вона має чудове практичне застосування в повсякденному житті та в психотерапії. Можу сказати, що навіть якщо ви не будете поглиблено вивчати праці Девідом Хокінсом, а лише ознайомитеся з цією статтею і почнете застосовувати отримані знання, хоча б у дрібницях у житті – це гарантовано підвищить рівень вашої нинішньої свідомості.

 

Еволюція та розвиток рівнів свідомості людини.

 

Спочатку я хотів би уточнити деякі нюанси.

Рівень свідомості - це не те саме, що інтелект (IQ), так само це поняття не варто плутати з емоційним інтелектом, це різні речі.

Йдемо далі Атрактор, від слова attract - залучати, можна сказати, що це якесь поле, або егрегор, який є як би полем свідомості на даний момент і якого прагне людина. Тепер зв'яжемо ці два поняття: рівень свідомості визначається тим атрактором, якого прагне свідомість (на даний момент).

Тепер давайте розберемо в принципі чого може прагнути свідомість людини виходячи з рівня розвитку. Усі рівні свідомості умовно можна розділити на шкалі від 1 до 1000, де найнижчий рівень 1 означає існування як таке (бактерії), а 1000 – найвищий рівень розвитку свідомості у фізичному тілі (Ісус, Будда, Крішна).

 

1 Адаптація:

Сором, ганьба, приниження – 20

Вина, закиди, звинувачення – 30

Апатія, відчай – 50

Горе, туга, жаль — 75

2 Соціолізація:

Страх, тривога, занепокоєння – 100

Бажання, спрага, заздрість – 125

Гнів, ненависть – 150

Гординя, презирство - 175

 

4 Трансперсоналізація:

Розум, осмислення – 400

Кохання, прийняття – 500

Радість, благо, спокій – 540

Гармонія, екстаз - 600

 

3 Екзистенціаналізація:

Сміливість, хоробрість – 200

Нейтралітет, дозвіл – 250

Готовність, оптимізм – 310

Прийняття, прощення - 350

 

Давайте ще докладніше, детальніше розглянемо ці рівні використовуючи стадії життя Ковальова С. В. а саме досоціальну стадію – адаптацію, соціальну стадію – соціалізацію, пост соціальну стадію – екзистенціалізацію і над соціальну стадію – трансперсоналізацію отже поїхали:

 

1 Досоціальна стадія (адаптація):

На цій стадії для людини атракторами є почуття ганьби, сорому, приниження, на цьому рівні людина має рівень свідомості лише 20 балів

Наступний рівень самопокарання, вини, закидів, звинувачення, мазохізму – це відповідає 30 балам;

Далі йде розпач, безпорадність, апатія, смуток, тяжкість – це відповідає 50 балам;

Далі йде сум, горе, втрата, жаль, туга – це відповідає 75 балам;

Як у принципі зрозуміло цьому рівні перебувають деструктивні, що руйнують відчуття провини та емоції, неприйняття себе, звинувачення і саморуйнування, у цьому даний рівень закінчується і ми переходимо наступного рівня.

 

2 Соціальна стадія (соціалізація):

На цій стадії для людини атракторами є почуття тривоги, занепокоєння, різні страхи, страх осуду і т. д. що відповідає 100 балам за шкалою;

Далі йде рівень бажань, потреб, інстинктів, різні хотілки, спрага, заздрість, різні залежності, що відповідає 125 балам;

Далі йде рівень ненависті, незадоволеності бажань, гніву, люті – це відповідає 150 балам;

І умовно останнім іде гординя, зневага, НСВ – які відповідає 175 балам;

Цим рівнем свідомості закінчується рівень соціалізації. Як не дивно, але ці атрактори дозволяють людині успішно соціалізуватися і вписатися в суспільство, освоїти соціальні рамки, працювати, досягати успіхів, мати матеріальні блага.

Але тут на цьому рівні є один підступний нюанс – якщо людина досягне рівня гордині і не буде розвиватися далі, йти на вищі рівні розвитку, то така людина має всі шанси впасти на найнижчий рівень знову, на рівень сорому і ганьби.

 

В принципі ці два рівні свідомості (до 200) – вважаються деструктивними та руйнівними. Але за даними, які наводить у своїх працях Девід Хокінс, 80% всього людства живуть саме на цих двох рівнях.

Саме цим і пояснюється позиція йти від проблем, позиція виживання, позиція шаленого задоволення тварин інстинктів, особиста вигода понад усе, ототожнення себе з ЕГО та тілом.

І навпаки як тільки людина переходить на рівень + 200, ніби відбувається квантовий стрибок свідомості. Тут у свідомості людини починає переважати замість деструктивної і руйнівної сили – творяча сила, що створює.

Ці зміни пронизують не тільки свідомість, структуру психіки людини, але й навіть торкаються фізіології, починає по-іншому працювати ендокринна, вегетативна та ЦНС.

Є ще досить цікаві дослідження. На рівні розвитку свідомості до 200 щасливими себе вважали – 15% людей, але вже цей відсоток на рівні свідомості 200 -300 збільшився до 60%. Ці та інші цікаві показники наведені нижче у таблиці:

 

Оцінка показника

До 200

 Вище 200

Суб'єктивне відчуття щастя

15%

60%

Безробіття

50%

8%

Бідність

22%

1,5%

Злочинність

50%

9%

 

3 пост соціальна стадія (екзистенціалізація)

Сміливість, хоробрість, здатність долати труднощі – відповідають рівню 200;

Далі йде нейтралітет, дозволити собі та іншим жити так, як хочеться, без осуду – цей рівень відповідає 250 балам;

Наступний рівень добродушності, готовності, оптимізму відповідає 310 балам;

І завершує 3-ю стадію прощення, емоційний спокій, прийняття, відмова змінювати світ – 350 балів;

Саме на цьому рівні з'являється відповідальність за своє життя, приходить розуміння того, що в усьому є свій урок, який необхідно усвідомити та прийняти.

На цьому рівні немає пошуку винних, людина на цьому рівні звільняється від неврівноважених емоційних гойдалок і переходить у позицію над ними. Відбувається усвідомлене управління своєю емоційною сферою.

З'являється прийняття себе та інших, такими якими вони є, без бажання постійно когось змінювати. Саме тут здебільшого свідомість людини сповнена позитивними, творчими емоціями, чувстввми і переживаннями.

 

4 Над соціальна стадія (трансперсоналізація)

На цій стадії для людини атракторами є:

Розум, осмислення, інтелект, рівень нобелівських лауреатів, холодний – 400.

Любов. Абсолютна – 500.

Радість, благо, екстаз, співчуття – 540.

Гармонія, екстаз – 600.

На цій стадії вкрай складно описати словами ці почуття та стани у яких прибуває людина. Якщо рівень розуму ще у принципі якось позначити, що це рівень, наприклад, Енштейна. То при переході на рівень 500 (чого Еншейн не зробив) виникає абсолютне кохання, тобто зсув з точки складання з розуму на серці.

Це рівень абсолютного щастя, яких якщо перекладати на біохімічну мову пов'язаний з викидом дофаміну, ендорфіну, серотоніну (а не адреналіну, норадреналіну, кортизолу як у рівнях до 200).

Далі вже йдуть рівні просвітлення та зцілення. Є дані, що говорять про те, що досвід клінічної смерті дозволяє людям зазнати енергетичних рівнів близько 600.

 

На рівні 540 перебуває лише 0,4% всіх людей.

Вище за це вже йдуть рівні усвідомлення Божественності, Свідомості Бога, розуміння своєї істинної сутності.

Зараз на планеті люди, у яких рівень свідомості +600 – можна порахувати на двох руках.

Дія на рівні 600 і вище сприймається уповільненим, розтягнутим у часі та просторі. Все навколо живе, сяюче і безперервно перетікає, що розгортається в еволюційному танці.

 

Важливі висновки та принципи:

 

Рівень свідомості людей зростав повільно. За часів народження Будди колективна свідомість всього людства знаходилася на рівні 90. Потім вона піднялася до 100 до часу народження Ісуса Христа і за наступні два тисячоліття повільно розвинулася до 190; на цьому рівні воно залишалося протягом багатьох століть, аж до кінця 1980-х років.

Потім наприкінці 1980-х воно раптово піднялося зі 190 до 204–205, де й залишалося до листопада 2003 року, коли знову раптово піднялося до свого справжнього рівня 207. Нині свідомість приблизно 78% всього людства перебуває нижче рівня 200.

Важливо розуміти, що кожна людина як би “розмазана” по всіх цих умовних рівнях розвитку свідомості, немає такої людини, яка знаходилася б завжди на 1 рівні або під впливом лише одного атрактора.

Також, у людини можуть бути різні аттрактори по сферах життя – здоров'я, кохання та секс, гроші, робота, стосунки.

Ще, людина може іноді підніматися у високі рівні свідомості, але якщо вона перебуває під впливом нижчих, вони її рано чи пізно стягуватимуть вниз.

Навіть відомі професори, доктори наук можуть бути на рівні нижче 200. У будь-якому випадку, краще ставити цілі переходу за 200. Рівні переходу за 400 – 500 вимагатимуть колосальної роботи над собою. У той самий час після 200 у людини з'являється внутрішній Дух, готовність вирішувати свої проблеми.

Найпрекрасніша особливість змішування цієї моделі з системою психотерапії - це те, що використовуючи інструменти психотерапії можна досить швидко підняти свій рівень свідомості (за тими ж даними, наведеними в книгах Хокінса, рівень свідомості звичайної середньої людини в умовах звичайного життя підвищується лише на 5 балів!). )

Можна помітити цікавий момент, у яких рівень свідомості:

- до 200 спочатку йде сприйняття, потім емоція, а потім інтелектом людина собі щось пояснює (такі люди реагують на атоматі);

- після 200 йде сприйняття, потім обробка інтелектом, а далі

- після 200 йде сприйняття, потім обробка інтелектом, а далі у людини з'являється можливість вибирати емоції, які вона хоче відчувати (у людини з'являється можливість керувати своєю емоційною сферою. Докладніше про це я писав у статті: Емоції та почуття - хто і ким керує на насправді?);

Якщо ви були на рівні 20-50 (сором, апатія, горе тощо) та змогли перейти на рівні 100-150 (агресія, бажання, гнів), то це показник зростання! Так чи інакше, незважаючи на негативні емоції, які все ще присутні – ці атрактори сильніші за своєю силою, але в той же час, не можна потрапляти в пастку, тому що на цих атракторах можна прожити все життя.

Необхідно бути обережним із постановкою цілей та бажаних результатів – цілі на рівні бажань, гордості дуже люблять змішувати із досягненнями у житті на соціальному плані. Але, як ви розумієте, це позиція слабкості, людина не відчує помітного стрибка у розвитку. Хоча при цьому припустимо, щоб людина вилізла з самого дна на ці рівні, але тільки для того, щоб піти далі. Дорога до Будди лежить через Фрейда. Вілбер.

Намагатись оточувати себе високими атракторами, щоб тягнутися вгору (книги, музика, оточуючі люди тощо). Крім того, те, що ви слухаєте, читаєте і з ким спілкуєтеся - може сказати про ваш реальний рівень свідомості.

З введенням рівнів свідомості такі поняття як інтелект, IQ, емоційний інтелект, пам'ять, життєва енергія, тонус м'язів, внутрішній діалог, харизма та інше – просто меркнуть.

Спроби впливати розрізнено на свої нібито здібності на колишньому рівні свідомості призводять до перевантажень і ще більших фрустрацій. І навпаки, у людей із високим рівнем свідомості пам'ять, інтелект, фізичне тіло та інше – легко та просто тримаються на дуже високих рівнях.

Слабо видається, як без психотерапії чи інших практик, можна підвищити рівень свідомості. Прослуховування класичної музики, читання великих книг, набуття істин, заняття єдиноборствами звичайно піднімуть вас, але ви падатимете вниз. Те саме відноситься і до різноманітних переїздів в інші країни.

Те саме стосується і компаній, корпорацій, фірм. Там, де провідним атрактором є сила, наприклад рівень нейтралітету (про рівень кохання ми не говоримо – мало хто на таке здатний) – там чекає успіх.

Навіть якщо "конкурент" візьме і скопіює всю схему продажів, то він не отримає такого ж результату, якщо він керується страхом або гордістю. Усі методи, застосовні лише на рівні менше 200, використовувані “на благо” – лише посилюють ситуацію. Війна заради миру – нонсенс.

Відновити справедливість через помсту – посилюють неправильне сприйняття. Справа в тому, що люди, які мають надвисокі рівні свідомості – понад 500-600-700 врівноважують цей баланс, кожен окремий просвітлений може утримувати аж до кількох мільйонів (!) осіб.

Єдиний шлях допомогти собі та цьому світу – підняти свій рівень свідомості. З цим завданням вам допоможуть програми «АПГРЕЙД СВІДОМОСТІ» та «ПРОГРАМНИЙ КОД ЭМОЦІЙ»

 

На цьому все. До нової зустрічі. З повагою Дмитро Потєєв.

 

Рекомендовані товари

Немає на складі

Купити

Что такое сознательность и осознанность? Что такое уровень, ширина, глубина, структура сознания и т. д. В этой программе вы узнаете, как можно быстро и грамотно развивать ключевые параметры и характеристики своего сознания. Таким образом, что бы что бы ваше сознание работало исправно и эффективно. И при этом помогало вам проще достигать целей и формировать желаемую жизнь.

Немає на складі

Купити

Обычно стыд, злость, уныние, тоску, раздражение, агрессию, страх, обиду и другие состояния считают деструктивными. Общество говорит, что нужно бороться с ними, нужно подавлять их в себе, заталкивать их как можно глубже. Но, можно научиться управлять этими эмоциями, не ломая себя. И благодаря этому получить доступ к дополнительному источнику энергии и мотивации, о котором большинство даже не подозревают.

Немає на складі

Купити